Zveme všechny kdo něco vyrábějí, vaří, pečou nebo jakkoli tvoří, aby své zboží mohli nabídnout a prodat ostatním. Zájemci, kontaktujte nás na e-mailu studio.pomnenka@gmail.com